Samarbeidspartnere

Norges sjømatråd skal på vegne av norsk sjømatnæring øke etterspørselen etter og kunnskapen om norsk sjømat både nasjonalt og globalt. De  opererer både nasjonalt på tvers av landegrenser, med tretten kontorer i utlandet, men deres hovedkontor ligger i Tromsø.

“Vi skal vinne verden for norsk sjømat. Derfor trenger vi fremtidens hoder. Sjømatrådet ønsker å ha spisskompetanse på alle områder selskapet arbeider innenfor, enten det gjelder markedsføring, markedsinnsikt, markedsadgang eller kommunikasjon og beredskap. Dette sikrer vi gjennom rekruttering, målrettede kompetansetiltak, samt en organisering som gir rom for å være i kontinuerlig faglig utvikling.”

Vil du lære mer om arbeidet de gjør, besøk https://seafood.no/

“Vi er et utviklingsbyrå som bistår andre merkevarer og organisasjoner med å bygge digital infrastruktur. Vi har i alle år satset på unge arbeidstakere og ser heller på personlige egenskaper foran en CV. Sammen med våre samarbeidspartere ønsker vi å styrke regionen gjennom troverdig og presis storytelling.

Start Forum vil anvendes til å skape konsepter som vil være med å videreutvikle Nord-Norge.”

Besøk https://www.magy.no/

“KUPA er et industrirettet innovasjons- og rådgivingsselskap. Vi har kontorsted i Harstad, Narvik, Finnsnes og Tromsø, men jobber stedsuavhengig. Vårt hovedmål er å skape vekstkraftige bedrifter. Våre rådgiverteam hjelper oppstartsbedrifter, etablerte bedrifter, klynger og nettverk med forretningsutvikling, innovasjonsprosjekter, kommersialisering av nye produkter og tjenester, strategi og kvalitet, endringsledelse, finansiering, effektivisere produksjon og utviklingsprosjekter.”

KUPAs kundeløfte er drivkraft for utvikling. Verdiløftet innebærer at vi skal tilføre kundene kapasitet, kompetanse og nettverk som er viktig for å gjennomføre utvikling og omstilling. Vårt eierskap gir oss en sterk tyngde innen sjømat- og maritim næring, energi- og teknologisektoren– men kundene våre går på tvers av alle bransjer.”

Arctic Accelerator er Nord-Norges akseleratorprogram for teknologi og industri. Søknadsfristen er 1. november. Programmet er samlingsbasert over seks måneder og er kostnadsfritt for deltakerne, med mulighet for å vinne minst 100 000 kr. I tillegg får deltakerne en mentor som gir individuell oppfølging gjennom hele programmet. Programmet er spesielt rettet mot skalerbare startups og forretningsidéer i Nord-Norge. Vi ser etter forretningsidéer som møter globale trender innen digitalisering og bærekraftig utvikling. Eksempler på relevante bransjer kan være sjømat, maritim, energi, bygg og anlegg, annen industri, IT, reiseliv og teknologi i kaldt klima. KUPA har prosjektledelsen for Arctic Accelerator som er finansiert av Lundin Foundation, Innovasjon Norge og SIVA. Samarbeidspartnere er Kunnskapsparken Bodø, Norinnova, Kunnskapsparken Helgeland og Kunnskapsparken Origo.”

Lær mer om Kupa og Arctic Accelerator på https://kupa.no/ og https://www.arcticaccelerator.no/

Norinnova er blant Nord-Norges mest erfarne kompetansemiljøer innen innovasjon, og jobber i hovedsak med kommersialisering av forskning (Tech Transfer) og utvikling av oppstartsbedrifter (Startup IX).
 
Gjennom Startup IX kan flinke gründere med gode forretningsidéer få hjelp til å teste om idéen er god, finne ut om det finnes et stort nok marked, videreutvikle forretningsmodellen og etter hvert lansere og vokse ut av Nord-Norge. Målet er at flest mulig skal lykkes med å gjøre sin idé til en suksesshistorie.
 
Har du en idé? Les hvordan Norinnova og Startup IX kan hjelpe deg her: https://norinnova.no/

Norges arktiske studentsamskipnad er velferdsorganisasjonen for de 16.000 studentene som er tilknyttet UiT – Norges arktiske universitet og UNIS Universitetsstudiene på Svalbard.

Norges arktiske studentsamskipnad jobber for studenten, og streber hele tiden for å skape bedre tjenester for studentene nå og i fremtiden.

Samskipnaden er velferdsorganisasjonen for studenter tilknyttet UIT og UNIS, og deres oppgave er å sørge for at studentene opplever mestring, trivsel og trygghet i studietida. Det gjør de gjennom tilbud som studentboliger, barnehager, mat og drikke, idrett, studenthus og rådgiving.

Les mer om Norges arktiske studentsamskipnad og arbeidet de gjør her: https://samskipnaden.no/

UiT Norges Arktiske Universitet er et breddeuniversitet som bidrar til en kunnskapsbasert utvikling regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi skal utnytte det at vi ligger sentralt i nordområdene, vår faglige bredde og kvalitet og våre tverrfaglige fortrinn til å møte de framtidige utfordringene.”

Les mer på https://uit.no/startsida

Jupiter System Partner har siden 1999 levert IT-løsninger til både privat og offentlig sektor. Deres visjon? «Vi gjør våre kunder bedre».Under Start Forum treffer du Jupiter på rebusløpet der de vil presentere deres kommende produkt DigDem – en nyvinning som vil bidra til en spennende endring i gjennomføring av norsk politikk.

Les mer om Jupiter og DigDem her: https://jupiter.no/