Den maritime klyngen

Den mest fremtidsretta klynga i regionen

Den maritime klynga i Møre og Romsdal består av designselskaper, skipsverft, rederier og utstyrsleverandører. Til sammen har organisasjonene sysselsatt over 20 000 personer, og samler alle ledd fra underleverandør til sluttbruker i en og samme klynge. Denne klynga er en av få komplette maritime klynger i verden, og er utrolig viktig for utvikling og innovasjon i Norge.

Den maritime klynga er også en del av Blue Maritime Cluster – Global Centre of Expertise, og har lokasjon på Norsk Maritimt Kompetansesenter (NMK) ved Campus Ålesund. NMK samler flere organisasjoner under samme tak, inkludert NTNU. Dette gjør at den maritime klynga er sterkt knyttet til både forskning, utdanning og øvrig næringsliv, og er dermed en essensiell brikke i lokalsamfunnet.

back to top