START FORUM 2016

Høstsamling i Bergen 21.-23. oktober.

Start Forum Høst

Fredag

09:00 – Ankomst hotell / Registrering

10:00 – Innslipp til Aula på NHH

11:00 – Foredrag (info kommer)

11:30 – Generalforsamling (start)

13:00 – Pause

16:00 – Generalforsamling (slutt)

16:00 – Tid til egen disposisjon

18:00 – Avreise fra hotell til NHH

19:00 – Nasjonal finale i Venture Cup

22:30 – Fest i kjelleren på NHH

Lørdag

xx:xx – Frokost på hotellet

10:30 – Infomøte om casedagen

11:00 – Foredrag (info kommer)

11:45 – Casekonkurranse

16:15 – Kåring av beste caseoppgave

xx:xx – Middag

18:00 – Sosialt opplegg

Søndag

xx:xx – Frokost på hotellet

12:00 – Workshops og kurs

Foredragsholdere

Informasjon kommer snart!

Praktisk informasjon