Start Forum Høst 2019

Start Forum er en innovasjonskonferanse som blir arrangert årlig av og for studenter i Start Norge. I 2019 har Start UiT fått den ærefulle oppgaven av å være arrangører. 17. – 20. oktober samles 250 av de mest engasjerte og fremoverlente studentene fra hele Norge i Tromsø, hvor Nord-Norge, innovasjon og kunnskapsdeling står på agendaen.

I Nord-Norge i dag finnes det enorme muligheter innenfor fiskeri, turisme og fornybar energi. Temaet under Start Forum er derfor “Sjømat, teknologi og innovasjon i Nord -Norge”. Ved å vektlegge  mulighetene som finnes i nord ønsker vi å understreke viktigheten av kompetent og målrettet utvikling både innen næringsliv og utdanning i Nord-Norge.

Det vil være et fullt program hele helgen, hvor studenter fra ulike studieretninger skal diskutere, skape og arbeide med dagsaktuelle problemstillinger i tett samarbeid med hverandre og næringslivet i Nord-Norge.